SPOLUPRÁCE GENERACÍ

Jsme rodinná tiskařská dílna se specializací na hlubotisk. Zvládáme širokou škálu hlubotiskových grafických technik. Spolupracujeme s významnými umělci, vydavateli a sběrateli po celém světě.

Dnes Grafická dílna Dřímal stejně jako kdysi spolupracuje se špičkovými umělci grafiky, vydavatelstvími a nakladatelstvími zabývajícími se bibliofilií. Tisky z našich satynýrek najdete doslova po celém světě v mnoha význačných soukromých sbírkách, galeriích a muzeích. Specializujeme se na tisk umělecké grafiky a momentálně v dílně pracují dvě generace tiskařů: Milan Dřímal (1948) a jeho synovec Milan Dřímal (1974).

Zakladatelem dílny byl Mirro Pegrassi, který se narodil roku 1891 v italské Veroně. V letech 1908 až 1912 se vyučil tiskařem v dílně Alessandra de Piana. Od roku 1912 až do roku 1921 pracoval jako tiskař u firmy Meissenbach a Riffort Berlin. Dále studoval jako soukromý žák na UPŠ v Praze u profesora Arnošta Hofbauera a malíře Václava Jansy. Až do své smrti v roce 1963 vedl tuto hlubotiskařskou dílnu a spolupracoval s předními českými a slovenskými umělci, např. s C. Boudou, F. Grossem, O. Janečkem, L. Jiřincovou, M. Kazdovou, J. Konůpkem, K. Lhotákem, J. Lieslerem, F. Tichým a mnoha dalšími.

V roce 1964 se vedoucím dílny stal jeho synovec ak. mal. Bohuslav Knobloch, který byl Pegrassiho učněm v letech 1938-43. Po válce studoval na UPŠ v Jablonci nad Nisou u profesora Viktora Vorlíčka. V letech 1948-52 absolvoval pražskou AVU pod vedením prof. Vladimíra Silovského.

Pavel Dřímal (1945) se v letech 1957/60 vyučil měditiskařem u svého prastrýce Mirra Pegrassiho. V dílně pracoval pod vedením M. Pegrassiho i B. Knoblocha a v roce 1968 se sám stal vedoucím této dílny. Roku 1974 získal titul „Mistr uměleckého řemesla“ a v roce 1977 si založil vlastní atelier, který po jeho smrti v roce 2019 převzal jeho syn Milan Dřímal (mladší). Tento atelier se dnes nachází na pražském Spořilově. Pavel Dřímal i Milan Dřímal patří mezi členy Sdružení Českých Umělců Grafiků HOLLAR.

Milan Dřímal (starší) se narodil roku 1948 a v roce 1967 začal pracovat jako tiskař pod vedením svého strýce Bohuslava Knoblocha a bratra Pavla Dřímala. Po bratrově odchodu na volnou nohu převzal vedení dílny a v roce 1978 se také stal „Mistrem uměleckého řemesla“. Na počátku devadesátých let přestěhoval původní Pegrassiho dílnu ze smíchovské ulice V lesíčku do Dittrichovy ulice v Praze 2.

Milan Dřímal mladší (*1974) vystudoval Grafickou školu v Hellichově ulici a již od dětství pomáhal svému otci v jeho dílně. Od devadesátých let minulého století začal pracovat pod vedením svého otce Pavla a řemeslu a grafice se věnuje jako živnostník celý život. Řemeslo a zkušenosti předávané po generace tak zatím mají své následovníky.