V roce 1936 byla v Praze na Smíchově založena
Mirro Pegrassim měditiskařská dílna
Mirro Pegrassi se narodil roku 1891 v italské Veroně. V letech 1908 až 1912 se vyučil tiskařem v dílně Alessandra de Piana. Od roku 1912 až do roku 1921 pracoval jako tiskař u firmy Meissenbach a Riffort Berlin. Dále studoval jako soukromý žák na UPŠ v Praze u profesora Arnošta Hofbauera a malíře Václava Jansy. Až do své smrti v roce 1963 vedl tuto hlubotiskařskou dílnu a spolupracoval s předními českými a slovenskými umělci.
Například s C. Boudou, F. Grossem, O. Janečkem, L. Jiřincovou, M. Kazdovou, J. Konůpkem, K. Lhotákem,
J. Lieslerem, F. Tichým a mnoha dalšími.
V roce 1964 se vedoucím dílny stal jeho synovec ak.mal. Bohuslav Knobloch
Bohuslav Knobloch se v letech 1938/43 u M. Pegrassiho vyučil. Po válce studoval na UPŠ v Jablonci nad Nisou
u profesora Viktora Vorlíčka. V letech 1948/52 absolvoval pražskou AVU pod vedením prof. Vladimíra Silovského.
Pavel Dřímal se v letech 1957/60 vyučil měditiskařem u svého prastrýce M. Pegrassiho
Pracoval pod vedením M. Pegrassiho a B. Knoblocha a v roce 1968 se sám stal vedoucím této dílny. Roku 1974 získal titul "Mistr uměleckého řemesla" a v roce 1977 si založil vlastní atelier, v současné době v Praze-10 Spořilově.
Milan Dřímal od roku 1967 pracoval jako tiskař pod vedením strýce B. Knoblocha a bratra P. Dřímala.
Po bratrově odchodu převzal vedení dílny a v roce 1978 se i on stal „Mistrem uměleckého řemesla“. Na počátku devadesátých let přestěhoval dílnu do Dittrichovy ulice v Praze 2.
Pavel Dřímal i Milan Dřímal jsou členy Sdružení Českých Umělců Grafiků HOLLAR.
V současné době často společně spolupracují se špičkovými grafiky,
vydavatelstvími a nakladatelstvími zabývajícími se především bibliofilií. (viz Galerie)