©VABINSKÝ A VRCHLICKÝ
Ludvík Páleníček
oryginální lept
Max ©abinský
vydal Památník národního písemnictví, 1973
TVŮJ BÍLÝ DŮM
Anna Achmatovová
pěti kombinovanými technikami doprovodila
Emilie Tomanová
vydal Supraphon v edici Lyry Pragensis, 1985