PRA®SKÝ CHODEC
Guillaume Apollinaire
jedním grafickým listem kombinovanou technikou doprovodil
Petr Melan
vydalo nakladatelství krásných tisků emdé Zlín, 1991
HAVRAN
Edgar Allan Poe
pěti lepty doprovodil
Jindřich Pileček
vydala Bonaventura, 1990