Jak jsme se zmínili v historii, naši dílnu navštěvovali již od jejího založení přední umělci a grafici:
Z. Braunerová, M. Švabinský, F. Tichý, J. Zrzavý, a další.
V této "galerii" si můžete prohlédnout některá jejich díla, společně s tvorbou současných, převážně českých grafiků.
Protože se jedná o náhledy, není mezi jednotlivými grafikami dodrženo měřítko. Vzhledem k datové velikosti jsou náhledy rozděleny podle jmen autorů ilustrací, na několik samostatných stran.
BÁSEŇ NA PANA PEGRESSIHO
Kamil Bednář
leptem doprovodila
Ludmila Jiřincová
vydala Ludmila Jiřincová, 1960
PANÍ Z VERGI
ze starofrancouzského originálu přeložil Pavel Eisner
dvěma lepty doprovodil
Václav Zykmund
vytiskl Mirro Pegrassi
vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, 1959
1. Anderle Jiří-Ani mráčku na obláčku s Bohumilem Hrabalem
Anderle Jiří-Neznámé veledílo

2. Eva Bednářová-Hold Chopinovi
2..Adolf Born-Ještě není zle

3. Boštík Václav-Li-Po
3..Bouda Cyril-Legenda o svatém Václavu
3..Bouda Cyril-Píseň o Viktorce
4. Čápová Hana-Fénixovo hnízdo
3..Ondreička Karol-Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělání
5. Karel Demel-ZASTAVENÍ
3..Eva Hašková-VALÉRIE A TÝDEN DIVŮ
6. Bedřich Housa-ELEGIE
3..Josef Istler-Z DÍVÁNU
7. Ota Janeček-OTA JANEČEK A VINCENC KRAMÁŘ
3..Ludmila Jiřincová-HISTORIE KRÁSNÉ PANTHEIE
8. Oldřich Kulhánek-VIDÉVDÁT
3..Kamil Lhoták-CO SI BERU NA CESTU
9. Josef Liesler-TAKÉ JEDNO FAUNOVO ODPOLEDNE
3..Lothar Schumann-AMNESIE IN LITTERIS
10. Petr Melan-PRAŽSKÝ CHODEC
30..Jindřich Pileček-HAVRAN
11. Jindřich Pileček-KYTICE
12. Marina Richterová-THE SONNETS
30..Jaroslav Šerých-ELEGIE Z DUINA
13. Adriena Šimotová-DOPISY A SNY
30..Pavel Sukdolák-NOČNÍ RYBÍ ZPĚV
14. Max Šabinský-ŠVABINSKÝ A VRCHLICKÝ
3.0.Emilie Tomanová-TVŮJ BÍLÝ DŮM
15. Karel Zeman-O PRAZE
3.0.Karel Zeman-O STÁTĚ ČESKÉM
úvodní stránka